Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

logo

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA

Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü - Proje Yürütücüsü

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal gibi enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ–GEE), 1978 yılında kurulmuştur. Bu alanda kurulmuş olan ülkemizdeki ilk ve tek enstitüdür.
Enstitüde, Yükseköğretim Kurulu'nun 23 Aralık 1982 gün ve 82/655 sayılı kararı ile Enerji Anabilim Dalı ve Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı adı altında iki ana bilim dalı açılmıştır. Güneş ısıl sistemleri, fotovoltaik, yeni nesil fotovoltaik, güneş mimarisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, enerji verimliliği ve yönetimi, güneş ışınımlı fotokimya ve optoelektronik konularına yönelik araştırmalar ve lisansüstü tezler yürütülmektedir.
2013 yılı itibari ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde 26 akademik, 7 idari, 4 teknik personel ve 4 destek personeli görev yapmaktadır. 35 yıldır yenilenebilir enerji kaynakları alanında lisansüstü eğitim faaliyetlerini sürdüren Enstitüden 145 yüksek lisans ve 86 doktora öğrencisi mezun olmuştur. Halen 55 yüksek lisans ve 62 doktora öğrencisi lisansüstü öğrenimine devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Proje Ortağı

İBB'nin projedeki rolü yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında pilot mesleki eğitimden sorumlu kişiler (VETPRO) grubu için düzenlenecek eğitime katılmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmek, projeden sonra oluşturulacak kurs müfredatını İBB kurs merkezlerinde uygulamaktır.


İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü


Bornova Belediyesi - Proje Ortağı

Bornova Belediyesinin projedeki rolü yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında pilot mesleki eğitimden sorumlu kişiler (VETPRO) grubu için düzenlenecek eğitime katılmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmek, projeden sonra oluşturulacak kurs müfredatını İBB kurs merkezlerinde uygulamaktır.Proje İştirakçileri


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.
Bu sitenin içeriğinden yalnızca Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
© 2014 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü. Tüm hakları saklıdır.