Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

logo

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA

Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması

Proje Tanımı

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ GEE), Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 9 Haziran 2010 tarihinde imzalanan protokol çerçevesince, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında; fotovoltaik, biyogaz, rüzgâr ve güneş ısıl sistemleri personeli için Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5 ulusal meslek standartlarını hazırlamıştır. Ulusal yeterliliklerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründeki tüm paydaşların katkılarıyla 2012 yılında yayımlanan “İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi” ile sektörün mevcut durumu ortaya konmuş ve istihdama yönelik sorunlar tespit edilmiştir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün eksikliği de bu sorunlardan birisidir. 7 Meslek yüksekokulunda kayıtlı yaklaşık 10 000 öğrencisiyle EÜ ve yenilenebilir enerjiler alanında Türkiye’de ilk ve tek enstitü olan EÜ GEE, yenilenebilir enerji sektöründeki işgücü kapasitesinin artırılması için bir program açmayı hedeflemektedir. IQVET-RES projesi ile bu hedefin gerçekleştirilmesi için bir adım atılmıştır.

EU GEE tarafından yürütülmekte olan proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Bir yıl süreli projenin; toplam bütçesi 275912,00 € olup, Ağustos 2015’de tamamlanması planlanmaktadır.

Proje Hakkında

Genel Hedefler

 • Emek piyasasındaki ve işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak,
 • Mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini artırmak,
 • Çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci artırmak.

Beklenen Sonuçlar

 • MYO öğrenci ve mezunlarına sertifikalı eğitim vererek iş piyasasına katılmalarını kolaylaştırmak
 • Sektörün nitelikli işgücü gereksinimini karşılamak
 • Teknik öğretmenlerin yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırmak

Özel Hedefler

 • Meslek Yüksekokulu elektrik, elektronik, makine ve iklimlendirme (ve bunlar ile ilişkili) programlarından mezun olan teknikerlerin, çeşitli yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarında hizmet verebilmesi için ek kurs müfredatları oluşturmak,
 • Eğiticilerin eğitimine yönelik bir müfredat ve el kitapları dâhil eğitim materyali hazırlamak,
 • Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi personelinden 10 - 18 kişilik bir pilot gruba, eğiticilerin eğitimine yönelik formasyon vermek,
 • 4+4+4 Zorunlu eğitim pedagojik modeline uygun seçmeli ders müfredat ve materyali hazırlamak.

Temel Faaliyetler

 • Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından İZKA desteği ile İzmir İl Özel İdaresi için hazırlanan İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi raporunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, projede kapsanan bütün pedagojik alanlardaki öğrenme çıktılarının oluşturması
 • Proje kapsamında hedeflenen alan ve seviyelerde müfredatın ve ders materyalinin hazırlanması
 • Pilot kurs düzenlenmesi
 • Pilot VETPRO grubunun eğitilmesi
 • Sonuçların sektör temsilcileri ve STK’lar ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması.

İş Paketleri


Proje Koordinasyonu ve Yönetimi

Kurs programları için öğrenme çıktılarının oluşturulması

Pilot VETPRO kursu

Pilot PLM kursu

İlköğretim öğrencilerine yönelik alternatif eğitim metodları ile yenilenebilir enerji konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri geliştirilmesi ve uygulanması

Sonuçların sektör temsilcileri, resmi kurumlar ve STK’lar ile paylaşılarak yaygınlaştırılması

Proje kesin raporunun hazırlanması